Početna | Domov

Prije 25 godina, od akademske godine 1994./95., na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu započela je nastava slovakistike – prvih nekoliko godina kao izborni predmet (Slovačka književnost i Slovački jezik) za studente bohemistike, slavistike i kroatistike, a od akad. god. 1997./98. kao samostalni studij. Tim povodom Katedra za slovački jezik i književnost pri Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti je organizirala 6. i 7. prosinca 2019. međunarodni znanstveni skup.

Pred 25 rokmi, od akademického roka 1994/1995, sa na Filozofickej fakulte v Záhrebe začala výučba slovenského jazyka a literatúry – prvých niekoľko rokov vo forme výberových kurzov (slovenská literatúra a slovenský jazyk) pre študentky a študentov bohemistiky, slavistiky a kroatistiky – a od akademického roka 1997/1998 vo forme samostatného štúdia. Pri tejto príležitosti Katedra slovenského jazyka a literatúry Inštitútu západoslovanských jazykov a literatúr zorganizovala 6. a 7. decembra 2019 medzinárodnú vedeckú konferenciu.