Kontakt

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti

Katedra za slovački jezik i književnost

Ulica Ivana Lučića 3, HR-10000 Zagreb

email: slovakistika1994@ffzg.hr

tel.: (385) 1 409 2104