Organizacijski i programski odbor | Organizačný a programový výbor

  • Predsjednica: izv. prof. dr. sc. Zrinka KOVAČEVIĆ (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  • Tajnica: doc. dr. sc. Ivana ČAGALJ (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  • Mgr. Ľubica BLAŽENCOVÁ, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
  • doc. PhDr. Mária DOBRÍKOVÁ, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
  • izv. prof. dr. sc. Martina GRČEVIĆ (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  • Bc. Mgr. Peter F. ‘Rius JÍLEK (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  • Mgr. Pavel KREJČÍ, PhD. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
  • mag. Martin MACHATA (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  • Mgr. Maria VUKSANOVIĆ KURSAR (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)