Pokrovitelji | Sponzori a partneri

Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Inštitút západoslovanských jazykov a literatúr Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe)

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Ured za Slovake koji žive u inozemstvu)

Matica slovačka Zagreb (Matica slovenská v Záhrebe)

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe (Veleposlanstvo Slovačke Republike u Zagrebu)

Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva Zagreb (Spoločnosť chorvátsko-slovenského priateľstva v Záhrebe)

Predstavnik slovačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb)

Franck d. d. (Franck, a. s.)

Turistička zajednica Grada Zagreba (Zagreb Tourist Board)

Hrvatska turistička zajednica (Croatian National Tourist Board)